הצהרת פרטיות

מסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר (www.mikimoney.com) להלן "האתר". המסמך מתאר כיצד נאסף המידע ומה השימוש הנעשה בו. על ידי שימוש באתר www.mikimoney.com הינך מאשר שימוש בפרטים האישיים שלך (כפי שיוגדר להלן) כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו ובתנאי השימוש.

איסוף מידע
אתר www.mikimoney.com מכבד את פרטיותך ונוקט בצעדים מיוחדים על מנת לוודא שכל שימוש במידע הפרטי הנאסף על ידינו יהיה אך ורק לפי מדיניות הפרטיות שלנו.

כחלק מהשירותים המוצעים באתר, משתמשי אתר www.mikimoney.com מזינים פרטים אישיים בטופס ההרשמה לאתר ובטופס הגשת בקשה להמרה.
אנו מתחייבים כי לא למסור מידע זה לצד ג' למעט ע"פ הדרישה של מוסדות המדינה ואו של בימ"ש.

סוג המידע הנאסף
בעת ההרשמה לאתר ואו הגשת בקשה להמרה באתר זה, תתבקש למסור פרטי התקשרות מסוימים כדי שנוכל לזהות אותך ו/או ליצור איתך קשר בנוגע לשירותים ו/או מוצרים שאנו מציעים. מידע זה יכול לכלול חלק או כל מהפריטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מגורים ומיקוד מספר תעודה מזהה והעתקה, פרטי חשבון בנק, מספר ארנק אלקטרוני (לצורך קבלת שירותי המרה) וכן מידע שלא נמסר ישירות על ידך.

שימוש בפרטים אישיים
אתר www.mikimoney.com לא ימכור, לא יספק ולא ישתף בדרך כזאת או אחרת את הפרטים האישיים שלך לצד ג'. כמו כן אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך חדשות ואו עדכונים בנוגע לפעילות האתר, אך הינך יכול לבחור שלא לקבל את המכתבים מסוג זה על ידי השבת מכתב המכיל את המשפט הנ"ל: "אנני מעוננין לקבל מכם מכתבים".

אבטחת מידע
אתר www.mikimoney.com משתמש במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה להגנתם של פרטיך האישיים על מנת למנוע גישה, שימוש או חשיפתם לא מאושרים.

שינויים במדיניות הפרטיות
אתר www.mikimoney.com רשאי לעדכן את מדיניות הפרטיות. המידע הודות העדכונים יפורסם בסעיף אשר נקרא "עודכן לאחרונה". לאחר שינוי מהותי בהצהרה זו, בעל השפעה על זכויות המשתמשים, תפורסם הודעה על כך בדף הראשי של האתר.

החוק הקובע
מדיניות ופרטיות של אתר www.mikimoney.com כפופים לחוקי מדינת ישראל.