המרת מטבע

חלפנות כספים היא מסחר במטבעות שונות של מדינות. החלפן מספק שירות של המרת כספי מדינות שונות, תמורת עמלה שהוא גובה. כמו כן, כאשר השער שבו קונה החלפן מטבע מסוים נמוך מהשער שבו הוא מוכר מטבע זה, נעשה הפער בין השערים להכנסתו של החלפן מהעסקה.
מאז המצאת הכסף בעת העתיקה, עסקו סוחרים בחלפנות כספים. מאז ימי הביניים, עסקו בחלפנות כספים גם בנקאים, כחלק מפעילותם העסקית, שעיקרה הלוואת כספים. שירותי הבנקים המודרניים כוללים גם החלפת כספים כאחד משירותיהם וממכלול פעילותם הכספית.י

בישראל

בעשרות השנים הראשונות לקיום המדינה היו הגבלות חמורות על החזקת מטבע זר, ולכן חלפנות כספים נעשתה רק בבנקים, לאחר הצגת מטרה נאותה, כגון נסיעה לחוץ לארץ שהתירה רכישת מטבע זר בסכום מוגבל. בעקבות הסרת הגבלות אלה בסוף 1997, ניתן היתר לפתיחת עסקי חלפנות כספים, ועסקים כאלה פועלים ברבות מערי ישראל.
 חוק איסור הלבנת הון משנת 2002 מחייב את חלפן הכספים לדווח לרשות המיסים על כל המרת מטבע בשווי של 50,000 שקלים חדשים לפחות, ולזהות את הממיר בכל מקרה כזה.